Uppslagsverket

H

Hjärnstammens bakre längsgående nervtrådsbunt

Fasciculus longitudinalis dorsalis

FLD, Schützska ledningsbanan

Bunt av huvudsakligen omyeliniserade axoner, såväl uppåtgående som nedåtgående, vilka sträcker sig från hypothalamus, genom hela hjärnstammen och vidare ner i ryggmärgen.
Fasciculus longitudinalis dorsalis förmedlar signalflöden från locus coeruleus till ryggmärgen samt kopplar ihop hypothalamusaktivitet med funktionen hos ett stort antal hjärnstamskärnor bl. a. de parasympatiska kärnorna som hör till n.III, n.VII, n.IX, och n.X, med nucleus solitarius och med ryggmärgens sympaticus- och parasympaticuskärnor.
...