Uppslagsverket

M

Mediala framhjärnsbunten

Fasciculus medialis telencephalicus

Medial Forebrain Bundle, MFB

MFB är en trådbunt sammansatt av uppåt- och nedåtgående trådmassor med olika ursprung och målområden. De olika trådmassorna packar ihop sig till en tydlig bunt i mesencephalon. Bunten löper in i diencephalon och tar sig fram under thalamus på utsidan av hypothalamus som den har omfattande förbindelser med. Bunten sträcker sig ett stycke in i den basala framhjärnan där den splittras upp. Under sitt förlopp har MFB ett väl utvecklat utbyte av trådar med omgivningen.

MFB innehåller bl.a. det till cortex cerebri riktade inflödet av serotoninerga trådar från nucl. raphe dorsalis, av dopaminerga trådar från area tegmentalis ventralis, av noradrenerga trådar från locus coeruleus samt dessutom trådar från olika hypothalamuskärnor med målområden i hjärnstammen och ryggmärgen etc.
...