Uppslagsverket

S

Synhögskärna, ventrala inre bakre.

Nucleus ventralis medialis thalami, pars posterior.

VMpo., VMpo-kärnan., ,

VMpo-kärnan är en viktig motagningsstation för smärt- och temperatursignaler förmedlade dels av tractus spino-thalamicus via den spinala lemnisken och dels av tractus trigemino-thalamicus lateralis via trigeminuslemnisken.
VMpo kopplar i sin tur smärt- och temperatursignalerna vidare till insulabarken.

Mycket talar för att det är VMpo-kärnan som svarar för den genuina råa smärtkänslan oberoende av cortikal samverkan.

Kärnan tar även emot ett mindre inflöde av signaler från lillhjärnskärnorna.

VMpo-kärnan ligger baktill i det ventrala posteriora(VP) kärnkomplexet dit även VPL- och VPM-kärnorna räknas.

Craig, A. D., Bushnell, M. C., Zhang, E.-T. & Blomquist, A. (1994) A thalamic nucleus specific for pain and temperature sensation. Nature 372, 770 - 773.
...