Uppslagsverket

F

Främre/ventrala tegmentområdet

Area tegmentalis ventralis

Ventral Tegmental Area, VTA, Area Tsai, Meso-limbiska dopaminerga bansystemet

Detta kärnområde, ett på hö. och ett på vä. sida, räknas ibland till formatio retikularis men vanligtvis till basala ganglierna och ligger i mesencephalon på insidan av substantia nigra.
Kärnområdet innehåller den dopaminproducerande cellgruppen A10 som sänder axoner till accumbenskärnan och ut i det uppåtstigande meso-limbiska dopaminerga bansystemet samt avger trådar till vissa hjärnstamskärnor, till laterala habenulakärnan och i begränsad omfattning till lilla hjärnan.

Axonerna i det meso-limbiska dopaminerga bansystemet ansluter till "the medial forebrain bundle", passerar via denna genom diencephalon på utsidan av hypothalamus och sprider sedan ut sig i ändhjärnan. På vägen kontaktas accumbenskärnan samt enheter i det limbiska systemet bl. annat bulbus olfactorius, de septala kärnorna, och amygdala. Meso-limbiska dopaminerga axoner genomväver vidare delar av frontallobens bark samt den limbiska lobens bark.

Den dopaminerga efferensen från VTA kontrolleras av den "påhängda" rostromediala tegmentkärnan (RMTg, tVTA).

Area tegmentalis ventralis ingår tillsammans med nucleus accumbens och de septala kärnorna i hjärnans belöningssystem.
...