Uppslagsverket

U

Utåtgående

Efferens

Man talar om efferenta signaler i CNS och menar då att signalerna är på väg ut från ett speciellt område. Man kan t.ex. tala om efferensen från ett visst hjärnbarksområde och syftar då på de signaler som strömmar ut från barkområdet.

I PNS menar man med begreppet "efferens", signaler som kommer från CNS på väg till effektorer av olika slag. Efferenta signaler i PNS kallas ofta för motoriska signaler.

Jfr. afferens
...