Uppslagsverket

S

Synhögskärna, främre ventrala

Nucleus ventralis anterior thalami

Thalamuskärna, VA, VA-kärnan

Kärnan tar emot signalinflöden från bl.a. globus pallidus interna del och nucleus dentatus.

Kärnan sänder ut sina trådar i den övre thalamusarmen (pedunkeln) till delar av prefrontala och premotoriska hjärnbarken samt tar emot returtrådar från dessa barkområden.
...