Uppslagsverket

Z

Zona periventricularis, hypothalamus

Zona periventricularis, hypothalamus

Den längsgående periventrikulära hypothalamuszonen omsluter direkt tredje ventrikelns nederdel och innehåller följande kärnor:
Nucleus preopticus periventricularis
Nucleus paraventricularis hypothalami, delar av
Nucleus suprachiasmaticus, delar av
Nucleus arcuatus/infundibularis
...