Uppslagsverket

S

Synhögskärna, centrum medianum

Nucleus centromedianus thalami

Thalamuskärna, centrum medianum., Centrum medianum., CM-kärnan.

Tillhör den intralaminära caudala gruppen synhögskärnor. och räknas till de limbiska thalamuskärnor.

Centrum medianum tar emot signalflöden från lillhjärnskärnorna, särskilt från nucleus fastigii och nucleus dentatus. Kärnan tar även emot sinaler från ryggmärgens bakhorn (nociception), från flertalet hjärnstamskärnor och då inte minst från cholinerga, noradrenerga och serotoninerga enheter.


Centrum medianum står i efferent förbindelse med putamen och med motoriska barken, (BA 4+ del av BA 6). Kärnan är inkopplad i basala gangliernas kretssystem.
...