Uppslagsverket

S

Synhögskärnor, intralaminära

Nuclei intralaminares thalami

Thalamuskärnor, intralaminära , Intralaminära thalamuskärnor, Intralaminära kärnoområdet

De intralaminära kärnorna räknas till gruppen ospecifika thalamuskärnor, vilka har utspridda tur-och-retur-förbindelser med, i stort sett, hela storhjärnsbarken och då särskilt signalinflöde till det yttersta barklagret (lamina I) och signalutflöde från det innersta barklagret (lamina VI).
De anses samspela med storhjärnsbarken under sömnen och uppvaknandet samt under smärtutlösta emotioner och riktad uppmärksamhet.

De intralaminära thalamuskärnorna, en ansamling på hö. sida och en på vä., ligger insprängda i thalamus inre vita substansskikt (lamina medullaris thalami interna).
Kärnansamlingen kan delas in i en rostral och en caudal grupp.
...