Uppslagsverket

K

Kranialnerv 7:s muskelkontrollerande kärna

Nucleus facialis

Ansiktsnervens motoriska kärna., Motoriska facialiskärnan, Facialisnervens inre knä, Colliculus facialis,

Den motoriska facialiskärnan, en på hö. och en på vä. sida i pons, innehåller motorneuronen för ansiktets muskler (den mimiska muskulaturen), för stigbygelmuskeln (m. stapedius) i mellanörat, för m. digastricus bakre buk och för m. stylohyoideus.

Kärnan, som ligger framför och litet nedanför abducenskärnan, sänder först sina axoner bakåt uppåt mot och förbi abducenskärnan som rundas varefter axonbunten vänder 180 grader (facialisnervens inre knä) och drar framåt, nedåt, utåt för att lämna hjärnstammen på gränsen mellan pons och medulla oblongata, i den s.k. ponsvinkeln. Trådbunten bildar därefter facialisnervens "motoriska rot".
I samband med att trådbunten rundar abducenskärnan bildas en upphöjning i 4.de ventrikelns golv: colliculus facialis.

Kärnan tar emot ett omfattande inflöde av cortico-nucleära trådar från motsatta hemisfärens primära motoriska cortex.


Den motoriska facialiskärnan ligger inbäddad i formatio reticularis som förmodligen här innehåller mönstergeneratorer för olika standardiserade ansiktsuttryck, typ glädje, sorg, skräck.
...