Uppslagsverket

K

Kranialnerv 6:s kärna

Nucleus abducens

Sidtittarnervens kärna

Nucleus abducens är en rundad rent motorisk kärna som ligger i pons rätt nära medellinjen och ytligt i 4.de ventrikelns golv. Kärnan sänder sin axonbunt framåt/ventralt rätt igen ponsvävnaden. Bunten dyker upp vid nedre kanten av pons, nära medellinjen, och bildar nervus abducens som kontrollerar den yttre raka ögonmuskeln (musculus rectus lateralis).

Motorneuronen i kärnan kontrolleras inte av tractus cortico-nuclearis. Nucleus abducens är inkopplad i fasciculus longitudinalis medialis' bansystem och kontrolleras från blickriktningscentra
...