Uppslagsverket

A

Ambiguus-kärnan

Nucleus ambiguus

Ambiguus-kärnan, en på hö. och en på vä. sida i medulla oblongata, svarar för:

a) det preganglionära parasympatiska signalflödet ur ambiguus-kärnans parasympatiska del riktat till hjärtat via nervus vagus

b) alfa- och gammamotorneuron signaleringen till svalgmuskulaturen via nervus glossopharyngeus och nervus vagus

c) alfa- och gammamotorneuron signaleringen till struphuvudets stämbandsmuskulatur via nervus vagus (recurrens-grenen)

Långsmal kärna som sträcker sig i medulla oblongata från gränsen mot pons ner till 4.de ventrikelns slut och är belägen mitt i formatio reticularis, bakom/dorsalt om nedre olivkärnan .

Den övre parasympatiska delen innehåller små nervceller. Resten av ambiguus-kärnan innehåller en blandning av stora och små nervceller.

Kärnan tar emot ett omfattande inflöde av cortico-nucleära trådar från motsatta hemisfärens primära motoriska bark (dess nedre insulatäckande parti). Här handlar det om kontrollen av de komplicerade gom-, svalg- och stämbandsrörelser som språkljuden kräver.
...