Uppslagsverk

K

Kranialnerv 12:s kärna

Nucleus nervi hypoglossi

Tungmuskelnervens kärna, Hypoglossuskärnan

Hypoglossuskärnan, en på hö. och en på vä. sida, ligger baktill/dorsalt i medulla oblongata. Den innehåller motorneuronen avsedda för tungans muskulatur och sänder ut sina axoner mellan oliven och pyramiden i form av den 12.te kranialnerven.

Kärnan tar emot ett omfattande inflöde av cortico-nucleära trådar från motsatta hemisfärens primära motoriska bark (dess nedre insulatäckande parti). Här handlar det om kontrollen av de komplicerade tungrörelser som språkljuden kräver.

Till hypoglossuskärnan ansluter neurongrupper i formatio reticularis. Dessa anses vara mönstergeneratorer som styr tungrörelserna under tuggning.
...