Uppslagsverket

E

Effektor

Man kallar med ett gemensamt begrepp de cellslag som påverkas av signalflödet ut från CNS för effektorer eller effektorceller. Hit räknas den tvärstrimmiga skelettmuskulaturen, den tvärstrimmiga hjärtmuskulaturen, glatt muskulatur samt körtlar.
...