Uppslagsverk

K

Kranialnerv 5:s ryggmärgskärna

Nucleus spinalis nervi trigemini

Trillingnervens ryggmärgskärna, Trillingnervens spinala kärna, Trigeminus spinala kärna, Spinala trigeminuskärnan, Femte kranialnervens ryggmärgskärna

Detta är den viktiga kranialnervskärna som, en på hö. och en på vä. sida, tar emot smärt- och temperaturetningar från motsvarande ansiktshalva och som, efter omkoppling, sänder signalerna vidare till motsatta sidans thalamus.

Kärnan ligger alldeles nedanför trigeminus sensoriska huvudkärna i pons och sträcker sig härifrån, som en komplicerad nervcellssträng, genom pons och medulla oblongata ner i halsryggmärgens övre del; ja, ibland ända ner till ryggmärgssegmentet C4. Väl nere i ryggmärgen blandar sig kärnan med bakhornets smärthanterande kärnor, d.v.s. nucl. posteromarginalis, substantia gelatinosa och nucl. proprius.

Trillingnervens ryggmärgskärna brukar delas upp i tre avsnitt:
1/ en övre del - "pars oralis" - som ligger i pons,
2/ en mellandel - "pars interpolaris" - som ligger i medulla oblongata och
3/ en nedre del - "pars caudalis" - som ligger i ryggmärgen.

På utsidan om trillingnervens ryggmärgskärna, i hela dess längd, löper trillingnervens spinala ledningsbana (tractus spinalis nervi trigemini). Nervtrådarna i banan leds in till pons genom nervus trigeminus sensoriska del, deras cellkroppar ligger i trigeminusgangliet och de är av typen primärafferenter. Banan innehåller framförallt små myeliniserade (A-delta) och omyeliniserade (C-afferenter) nervtrådar som förmedlar smärta och temperatur samt diffusa berörings och tryckförnimmelser från ansiktet med dess håligheter (ögon, näsa och mun). På ryggmärgsnivån övergår banan i Lissauers randzon.

Den spinala trigeminusbanan slutar i den spinala kärnan på så sätt att:
1/ Pars oralis upptagningsområde fortfarande är rätt oklart.
2/ Pars interpolaris tar emot signaler från munhålan, särskilt smärt- och temperaturretningar från tandpulpan samt tryck-,töjnings- och smärtförnimmelser från periodontalligamenten (= de bindvävssträngar som förankrar tänderna där de sitter inkörda i käkbenens tandalveoler).
3/ Pars caudalis tar emot smärt- och temperaturretningar från hela den motsvarande ansiktshalvan.


Längs med hela insidan av den spinala trigeminuskärnan sänds trådar i ett brett fält över medellinjen upp till thalamus.
När de nervtrådar som förmedlar smärta och temperatur når ponsnivån (på motsatta sidan) ansluter de till den spinala lemnisken med tractus spinothalamicus. Trådarna slutar i VPM-kärnan, i intralaminära kärnor och i VMpo-kärnan.

Övriga trådar ur den spinala trigeminuskärnan ansluter, sedan de korsat medellinjen, till tractus trigemino-thalamicus lateralis (trigeminuslemnisken).
...