Uppslagsverket

E

Extra yttre baksträngskärnan

Nucleus cuneatus lateralis

Nucleus cuneatus accessorius, Baksträngskärna, extra, , Accessoriska baksträngskärnan

Kärnan ligger i medulla oblongatas nedre del på utsidan om nucl. cuneatus(medialis).
Nucleus cuneatus lateralis tar emot (är målområdet för) sido- och slutgrenar från fasciculus cuneatus; nervgrenar som avges alldeles innan fasciculus cuneatus når in i nucleus cuneatus(medialis). Dessa sidogrenar förmedlar proprioception, d.v.s. högupplöst muskel- sen- och ledkänsel från övre extremiteten. Kärnan kan sägas vara övre extremitetens motsvarighet till nedre extremitetens nucleus dorsalis (proprioception från nedre extrmitetens).

Den accessoriska baksträngskärnan, i sin tur, sänder den proprioceptiva informationen vidare i tractus cuneo-cerebellaris in till cerebellum genom den nedre lillhjärnsarmen.

Observera att nucleus cuneatus lateralis tar emot i stort sett samma proprioceptiva information som nucleus cuneatus(medialis) tar emot. Lägg sedan märke till att nucleus cuneatus lateralis sänder informationen till cerebellum på samma sida, men att nucleus cuneatus, via mediala lemnisken och VPL-kärnan i thalamus, sänder informationen till primära känselbarken på motsatta sidan.
...