Uppslagsverk

D

Daggmasken

Vermis cerebelli

Lillhjärnans mittparti

Lillhjärnans mittparti, som binder samman den högra och vänstra lillhjärnshemisfären med varandra, påminner med sina tunna tvärgående vindlingar om en daggmask.

Ett klyvsnitt genom vermis visar det mönster av grå och vit substans som man bruka kalla för "Livsträdet" (arbor vitae)

Lillhjärnans vermiszon räknas delvis till vestibulocerebellum och delvis till spinocerebellum.
...