Uppslagsverket

N

Noradrenalinkärnan

Locus coeruleus

Locus coeruleus är en mörkviolett fläck synlig i främre delen av fjärde ventrikelns "golv", en sådan fläck på höger sida och en på vänster. Locus coeruleus innehåller den koncentrerade noradrenalinproducerande cellgruppen A6.

Fläcken består av ca 15 000 mörkpigmenterade noradrenalin-producerande nervcellskroppar. Locus coeruleus svarar praktiskt taget ensam för noradrenalinförsöjningen till hela CNS.

Noradrenerga nervtrådar förmedlas av:
1/ den mediala framhjärnebunten (MFB) upp till stora hjärnan
2/ den övre lillhjärnearmen in till cerebellum där de anses ha ett inhiberande inflytande på Purkinjecellerna och
3/ fasciculus longitudinalis dorsalis ner genom hjärnstammen och sedan vidare genom hela ryggmärgen.

Locus coeruleus neuronen är bland de mest förgrenade av alla neurontyper. Så t.ex. finns det uppgifter (ref. 6, sid.285) som säger att ingen nervcell i storhjärnans bark ligger längre bort än 30 μm från ett ändslut eller en varicositet som hör till ett locus coeruleus neuron!


L. A. Schwartz and L. Luo (2015) Organization of the Locus Coeruleus-Norepinephrine System. Current Biology. Minireview. http://dx.doi.org/10.1016/cub.2015.09.039
...