Uppslagsverket

K

Kranialnerv 4:s kärna

Nucleus trochlearis

Rullmuskelnervens kärna

Kärnan ligger i nedre delen av mesencephalon i höjd med colliculus inferior och framför (ventralt om) akveducten. Den innehåller ca 4000 motorneuron vilka sänder sina hopbuntade axoner i en båge runt akveducten och korsar medellinjen innan axonbunten i form av n. trochlearis tar sig ut på mesencephalons dorsala yta.
OBSERVERA att det alltså är den högra trochleariskärnan som avger de nervtrådar vilka bildar den vänstra trochlearisnerven.

Trochlearisnerven är den enda kranialnerv som ansluter till hjärnans dorsalsida.
...