Uppslagsverket

R

Ryggmärgens motorneuron

Spinala motorneuron

Ryggmärgens motorneuronkärnor

Motorneuron som är belägna i ryggmärgens framhorn.

Motorneuronen, alfa- och gammamotorneuron, grupperar sig i distinkta kärnor, en kärna för varje muskel.
...