Uppslagsverk

H

Hjärnlob

Lobus

Lob

Med utgångspunkt från namnen på de olika partier av huvudet som omsluter hjärnan så har man sedan länge delat in stora hjärnan i s.k. lober (lobi cerebri).
Man urskiljer då först och främst fyra större lober:
1/ pannloben (lobus frontalis)
2/ hjässloben (lobus parietalis)
3/ nackloben (lobus occipitalis)
4/ tinningloben (lobus temporalis)

samt två mindre:
5/ ön (lobus insularis/insula)
6/ gränsloben (lobus limbicus)

Tittar man närmare på begreppet hjärnlob syftar detta i själva verket enbart på motsvarande hjärnbarksparti med vindlingar och fåror + den direkt underliggande vita substansen.
...