Uppslagsverket

H

Hjälp: Vanliga frågor och svar

FAQ

Frequently Asked Questions

Fullständig bruksanvisning finns i hjälpsektionen.

== Allmänt ==
Hur avslutar man helskärmsläget?
Klicka på "Börja om" längst upp till höger. Klicka sedan på "Stäng hjärnatlasen". Alternativt kan du hålla in Alt-tangenten och samtidigt trycka F4.

== Interaktiva bilder ==
Vad gör "Tillbaka till bildbeskrivning"?
Denna länk tar dig tillbaka till det steg du senast befann dig i. Klicka på den om du tappat bort dig.

Vad är "ett steg"?
Varje bild består av ett antal steg, där olika hjärndelar visas. Du byter steg genom att klicka på de svarta pilarna eller länken "nästa steg". Utforska alla steg!

Hur hittar jag de bilder som innehåller en viss hjärndel?
Sök i den alfabetiska förteckningen. Klicka på hjärndelens namn. Sist i beskrivningen som nu visas till vänster finns alla bilder som innehåller hjärndelen. Välj här lämpligt steg och klicka. Bilden laddas nu in, du tas till rätt plats och en orange rektangel finns runt delens namn.

Ibland kan den sökta hjärndelen ligga dold, eller i en släckt lista. Använd i så fall kryssrutorna - experimentera.

Det går också att klicka direkt i bilden eller i en lista för att få fram denna information. På så vis kan du ta dig fram och tillbaka mellan olika bilder för att studera en viss hjärndel.

Vad gör knappen "identifiera?"
Knappen visas om du befinner dig i en interaktiv bild och har klickat på en hjärndel eller dess namn. Om du sedan klickar på "identifiera" blinkar hjärndelen till i bilden. I vissa fall kan delen vara dold av andra delar, som först måste släckas med kryssrutorna för att detta ska fungera.

Vad är snabbaste sättet att zooma/panorera i en interaktiv bild?
Zooma: håll ned tangenten "Ctrl". Rita en rektangel med muspekaren runt det område du vill zooma till.
Panorera: håll ned tangenten "Alt". Dra med muspekaren för att flytta bilden.

När jag klickar på "nästa steg" ändras bilden, men ej texten i vänsterspalten.
Detta kan hända om din internetuppkoppling är långsam, t ex på grund av tillfälliga trafikstörningar.

Det går inte att klicka på vissa hjärndelar, bl a lillhjärnan.
Detta kan bero på att hjärndelen "skyms" av en kontur, som ligger ovanför. Pröva att zooma in i bilden, eller släck hjärnkonturen om möjligheten finns.
...