Uppslagsverket

H

Hjässfåran

Sulcus interparietalis

Fåra, med varierande djup och utsträckning, som skiljer den nedre hjässminiloben från den övre.
...