Uppslagsverket

L

Ledkänsel

Flera olika slags proprioceptiva sinnesorgan som mäter tryck och uttänjning ligger inlagrade i ledkapslar och ledband (ligament). Informationen från dessa tryck- och töjningsmätare ger hjärnan besked om hur mycket en led böjs, sträcks och/eller roteras under en rörelse.
...