Uppslagsverket

D

Dendrittagg

Dendritic spine, Spine

Dendriterna är vanligtvis utrustade med tunna smala 1-5 mikrometer långa utskott "dendrittaggar/spines".

Antalet dendrittaggar varierar mellan olika neurontyper från mindre än 1000 till mer än 300.000. Dendrittaggarna utgör synnerligen betydelsefulla kontaktställen mellan neuronen och anses vara inblandade i de processer som leder till minneslagring. Särskilt de retande/exciterande synapserna utnyttjar dendrittaggarna.

Nervceller med hög aktivitet utvecklar extra många dendrittaggar. Åldrande neuron och neuron med låg eller sjuklig aktivitet förlorar gradvis sina dendrittaggar.


Senare års forskning har visat att ett neuron har två typer av dendrittaggar,

a) mer permanenta taggar med stabila synaptiska kontakter och som "sitter där dom ska timme ut och timme in".

b) dynamiska taggar som bildas, rör lite på sig, etablerar en snabbt övergående synaptisk förbindelse, drar sig tillbaka och försvinner spårlöst("kiss and run"); allt inom loppet av en halvtimme. Fjära och undflyende som snigelögon.
...