Uppslagsverket

B

Blodkärlsflätans inre fästband

Taenia fornicis

Detta är det inre, från valvet utgående, fästbandet för sidoventrikelns blodkärlsfläta.

Blodkärlsflätans inre fästband övergår i, eller utgår från, det yttre fästbandet(taenia choroidea) längst fram, i spetsen av, sidoventrikelns undre/temporala horn. Det löper bakåt, mer eller mindre parallellt med det yttre fästbandet fram till ventrikelmellanhålet. Här övergår ena sidans inre fästband i det på motsatta sidan.
...