Uppslagsverk

A

Ansiktsblindhet

Prosopagnosi

Prosopagnosi är en speciell form av visuell agnosi. Tillståndet innebär en oförmåga att känna igen ansikten, även när det gäller nära familjemedlemmar och t.o.m. sig själv i spegeln! Men oförmågan gäller enbart ansiktet. Börjar den "okände" tala, eller rör sig på ngt karaktäristiskt sätt, eller har ett välkänt klädesplagg på sig blir han omedelbart "avslöjad". Tillståndet är mest uttalat om skadan sitter i höger hjärnhalva och särskilt då i gyrus fusiformis.

Det är sedan länge välkänt, att den högra hjärnhalvan är speciellt utrustad med förmågan att analysera mönster och former av olika slag, och då särskilt inom den vänstra halvan av synfältet. Kom ihåg att vänster synfältshalva analyseras i höger hjärnhalva! Det är troligtvis detta som avspeglar sig i att skador i nack-hjässlobsområdet på höger hjärnhalva, t.ex. neglekt, ger svårare och mer långdragna funktions-nedsättningar än de som drabbar vänstra hjärnhalvan, naturligtvis med undantag för rubbningar som berör språkfunktionerna.
...