Uppslagsverket

S

Synblindhet

Visuell agnosi

Visuell agnosi (agnosi = oförmåga att känna igen en viss sinneskvalite), vilket innebär att förmågan att klassificera och känna igen objekt på basen av synintryck är nedsatt eller saknas. Oförmågan kan vara begränsad till ett visst slags objekt t.ex. man förstår att det man ser är en fågel men kan omöjligtvis komma på vilken sorts fågel. Får man emellertid en ljud-illustration samtidigt upphör svårigheten.
...