Uppslagsverket

U

Undre/nedre visuella huvudvägen

Visuell huvudväg, undre/nedre, Ventrala visuella huvudvägen

Den undre/nedre (ventrala) visuella huvudvägen löper från nackloben in till temporalloben med syninformation som här klassificeras och identifieras vilket ger hjärnan möjlighet att förstå vad det är för slags förmål/objekt som den betraktar.

Man brukar säga att den undre visuella huvudvägen besvarar frågan:" Vad är det jag ser för något?".

Litet tillspetsat skulle man kunna tänka sig att det går till ungefär som i leken "Tjugo frågor", och då särskilt i vä. temporallobs främre yttre undre del. Frågeledarens roll spelas av den undre visuella huvudvägen som har all nödvändig information om det iakttagna objektets (ex.vis. en pilgrimsfalk) form, färg, kontrastzoner och rörelsemönster.

Sen är det temporallobens sak att i rasande fart och på ett systematiskt sätt 'ställa en serie frågor' som gör att objektet till sist identifieras efter stegvis klassificering i mappsystemet:

Levande varelser
Djur
Fjäderklädda
Fåglar
Böjd kraftig spetsig näbb
Rovfåglar
Medelstora
Ryttlar
Dyker med mycket hög hastighet
Bakåtstrukna vingar
Falkar!!!!

Tillhör nu hjärnan en ornitolog innehåller mappen Falkar flera olika poster där 'Pilgrimsfalk' väljs ut!!

Skador (stroke, tumör, våld) som drabbar den undre visuella huvudvägen och dess anknytningar i Brodmannareorna 18, 19, i nackloben och 37 i tinningloben ger upphov till flera olika funktionsrubbningar, bl.a..

a) Förvärvad eller central akromatopsi (akromatopsi = färgblindhet).
b) Visuell agnosi (agnosi = oförmåga att känna igen information som förmedlas av en viss sinneskvalite, här syn.
c) Prosopagnosi
d) Förvärvad "ren" alexi (alexi = ordblindhet).
...