Uppslagsverket

D

Dendrit

Dendriterna är avsmalnande, rikt förgrenade, utskott från nervcellscellkroppen. Antalet dendriter varierar från 0 till kanske 20 st. Dendriterna blir sällan längre än några mm. Deras uppgift är att samla upp nervös information från omgivningen med hjälp av anknutna synaptiska kontakter och förmedla denna information till det initiala axonsegmentet.

Dendriterna är vanligtvis försedda med ett myller av tunna korta (1-5 mikrometer långa) utskott s.k. dendrittaggar (dendritic spines).
...