Uppslagsverket

B

Balints syndrom

Balints syndrom

Skador - stroke, tumör, våld - som drabbar den övre visuella huvudvägen och dess anknytningar i Brodmannareorna 18 & 19 i nackloben och 7 & 39 i hjässloben ger upphov till en rubbning som kallas Balints syndrom.

Balints syndrom har tre komponenter.

1/ Visuell förvirring/desorientering, vilket innebär att man ser skarpt och tydligt inom ett mycket begränsat parti av hela synfältet, resten är "liksom dolt i dimma". Man är inte medveten om vad som döljer sig i "dimman". Förmågan att uppfatta rörelse är nedsatt eller saknas. Föremål dyker plötsligt upp inom området för skarpsyn och försvinner sedan lika plötsligt. Förmågan att uppfatta färger och känna igen föremålen som dyker upp i området för skarpsyn är dock normal.

2/ Ockulär apraxi = oförmåga att viljemässigt rikta blicken åt ett visst håll.

3/ Optisk ataxi = oförmåga att med ögonens hjälp styra en rörelse, t.ex. att på kommando kunna peka på eller nudda vid ett föremål i omgivningen.Någon svårighet att peka på eller vidröra delar av den egna kroppen föreligger INTE!
...