Uppslagsverk

K

Konstruktiv apraxi

Apraxi; konstruktiv

Konstruktiv aparaxi = oförmåga att sätta samman delar till en helhet, oförmåga att teckna, oförmåga att lägga ihop det allra enklaste puzzel. Apraxiformen förekommer både vid höger- och vänstersidiga skador inom hjässloben.
...