Uppslagsverket

A

Apraxi

Apraxi

Apraxi = oförmåga att viljemässigt kunna utföra litet mer invecklade rörelser. Oförmåga att handskas med vanliga bruksföremål t.ex. använda en visp. Det finns olika typer av apraxi. Skadan, vanligtvis stroke, sitter ofta i hjässloben
...