Uppslagsverket

A

Autotopagnosi

Autotopagnosi

Autotopagnosi = oförmåga att lokalisera och namnge den egna kroppens olika delar. Räknas som en form av "Asomatognosi"
...