Uppslagsverket

A

Anosodiafori

Anosodiafori

Anosodiafori = att här förnekas inte skadan men den bagatelliseras. Ofta är det så att efter t.ex. en stroke, den drabbade först under efterförloppet visar tecken på anosognosi för att efter en tid "byta" till anosodiafori. Räknas som en fom av "Asomatognosi"
...