Uppslagsverket

A

Astereognosi

Astereognosi

Astereognosi = oförmåga att med hjälp av hud-muskel-led-känsel avgöra arten av ett föremål. Man klarar till exempel inte av att enbart med handens hjälp, t.ex. i fickan, skilja ett mynt från en pennstump. Tillståndet innebär inte att känselsignaler inte uppfattas, "Jovisst känner jag att jag har nåt i fickan .... ", det är "bara" det att signalerna inte samordnas när de når upp till storhjärnebarken, "...... men vad är det för någonting???". Rubbningen uppträder bl.a. vid skador i främre paritala cortexområdet (i SS I).

En liknande oförmåga att tolka känselintryck uppträder ibland vid skador i nedre delen av bakre parietalcortex på vänster sida. Man talar då om taktil a-gnosi. Den drabbade kan här ganska väl beskriva föremålet hon/han undersöker med händernas hjälp, men namnet på föremålet "har försvunnit".
...