Uppslagsverket

B

Bakre blickriktningscentrum

Parieto-occipitala blickriktningscentrum

Blickriktningscentrum, bakre., Blickriktningscentrum, storhjärnans bakre

Barkområde beläget på gränsen mellan hjäss och nackloberna där Brodmannareorna 7, 39 och 19 möts.
Bakre blickriktningscentrum förefaller vara engagerad i mer eller mindre omedvetna blickjusteringar till områden i synfältets utkanter (t.ex. vid en plötslig rörelse i synfältets ytterkant).
...