Uppslagsverket

T

Tractus perforans

Tractus perforans

Ledningsbana som förbinder entorhinala cortex med tandvindlingen (gyrus dentatus). Banan är av största betydelse för vår inlärningsförmåga. Det är med hjälp av den som informationen leds in till hippocampus och därefter kan lagras i minnet.
...