Uppslagsverket

H

Hjälp: Uppslagsverk

Här kan Du söka information direkt med hjälp av det efterfrågade begreppets första bokstav (alfabetiska registret i den brandgula rutan uppe till vänster). Eller så skriver du in begreppsnamnet i sökrutan och trycker ner "enter/return-tangenten" på tangentbordet.

Antag att Du har fått upp en faktalista här i vänsterspalten med ett stort antal länkar (blåmarkerade begrepp) som Du vill titta på. Klickar Du på länken kommer motsvarande faktamängd upp här i vä.spalten men den ursprungliga faktamassan är borta och Du måste söka efter den på nytt i det alfabetiska registret!

Gör så här istället:
Flytta över den ursprungliga faktatexten till huvudfönstret, d.v.s. det högra stora textfältet (klicka på blåmarkerad uppmaning överst i vä.spalten).
Klicka i tur och ordning på de länkbegrepp Du vill veta mer om.
Faktatexten kommer upp i vä.spalten och byts ut när Du väljer nästa länk.
Den ursprungliga texten ligger kvar i huvudfönstret!


Svartmarkerade namn i registerlistan saknar än så länge beskrivning.
...