Uppslagsverket

H

Hjälp: 3-dimensionell hjärnmodell

Här visas som första bild i det stora skärmfältet hela hjärnan med genomskinlig bark.

Det smalare vänstra skärmfältet visar en serie olika hjärnpartier - utsnitt från den första bilden. Här väljer Du det hjärnparti Du vill undersöka genom att klicka på motsvarande bild!

Placera muspekaren/cursorn någonstans i det svarta området utanför själva den färgade/skuggade hjärndelen.
Tryck in den vä. musknappen och håll den intryckt medan Du rätt långsamt flytter pekaren upp-och-ner eller fram-och-tillbaka på skärmen. Om du stannar upp med pekaren men fortfarande håller vä.knappen intryckr så fortätter hjärnan att rotera med den hasighet den hade då Du stannade upp.

Klickar Du i bilden med den högra musknappen kommer det upp en meny där Du bl.a. kan välja rotationshastighet (speed), antalet bildrutor per tidsenhet (preferences > frame rate) och, inte att förglömma, välja utgångsläge för rotationen (viewpoints). Viewpoints-funktionen fungerar inte i "förstabilden" men annars.
Det blir riktigt bra med låg "speed" och hög "frame rate" om man rör pekaren snabbt och sen tvärstannar. Maximal "speed" är inte dåligt det heller!
Menyns "Help" > "Users guide" ger en uttömmande bruksanvisning på engelska.

Experimentera!!

Placeras pekaren i bilden kommer det upp ett namn och klickar Du på det (vä.knapp) visas motsvarande faktaruta i vä.spalten.

Hjärnmodellen bygger på tre stycken seriesnittade avfotograferade och datorrekonstruerade människohjärnor.
...