Uppslagsverket

H

Hjälp: Interaktiva bilder

Här ligger i den vänstra smalare delen av skärmen en rad med bilder som visar nervsystemet och hjärnan sedda ur olika synvinklar. Du väljer den bild du vill undersöka genom att vänsterklicka på den eller på dess namn.

Bildens olika delar kan du sedan släcka och tända precis som du själv vill med hjälp av olika rubriker och namlistor.

Framför rubrikerna och/eller namnlistorna finns det en ruta, som om den "bockas i" (klicka med vä. musknapp) aktiverar rubriken eller namnlistan. Innehåller en namnlista flera poster föregås den av ett pilhuvud (>). Du öppnar en namnlista genom att klicka på pilhuvudet. Pilhuvudet roterar då och pekar nedåt (v), och listan har vecklats ut. Överst och nederst i listan har du möjlighet att tända eller släcka alla listans namn. Observera att detta fungerar endast om listan tidigare har blivit aktiverad (rutan före listnamnet måste vara "i bockad").


Här finns två listtyper:

1/ listor i anslutning till hjärndissektionerna (fotografier). Här saknas rutor framför strukturnamnen. Pekar Du på ett namn i listan lyser motsvarande område/struktur upp i fotot. Området/strukturen lyser också upp när Du pekar på det i fotot och dess namn skrivs ut i den övre svarta listen. Musklickar Du på namnet i listan eller på den upplysta delen i fotot kommer det upp en faktaruta i vänsterspalten.

2/ listor i anslutning till de tecknade bilderna. Varje namn i listan föregås av en bockningsbar ruta. Bockar du av rutan försvinner strukturen/färgen i bilden, bockar du för i rutan framträder strukturen. Pekar du på en färgad struktur i bilden så visas dess namn överst i bildrutans svarta fält.

Genom att klicka på ett namn i listan eller på del i bilden kommer det upp en aktuell faktaruta. Du kan när som helst gå tillbaka till bildlistan och välja en ny bild.

Du flyttar på bilden i det stora skärmfältet genom att klicka (vänstra musknappen) på pilarna i pilkorset som ligger uppe i den svarta listen.
Du kan också placera pekaren någonstans i det stora skärmfältet, trycka in Alt-tangenten (pekaren ändras till en hand) och hålla den intryckt medans Du flyttar pekaren runt med musen.


Du ändrar på förstoringen genom att klicka på förstoringsglasen som ligger uppe i den svarta listen. Plus = öka. Fyrkant = standard.
Du kan också ändra förstoringen (nu i stora steg) genom att högerklicka i det stora skärmfältet och sedan klicka på "Zoom in" (öka) eller "Zoom out" (minska) i den meny som kommer upp i det stora bildfältet.
Ett tredje sätt att ändra förstoring är att placera cursorn i det stora skärmfältet, hålla in Ctrl-tangenten (kursorpilen förvandlas till ett förstoringsglas med + i sig) och klicka i bilden med vä. musknapp. Håller Du samtidigt in Ctrl- och Shift-tangenterna (- i förstoringsglaset)och klickar i bilden med vä. musknapp förminskas bilden!
...