Uppslagsverket

H

Hjälp: Hjärnatlas

Du väljer avdelning genom att trycka på lämpligt val i den övre gråa listen.

För akut situation välj Hjälp


Vanliga frågor och svar

== Interaktiva bilder ==
Här ligger i den vänstra smalare delen av skärmen en rad med bilder som visar nervsystemet och hjärnan sedda ur olika synvinklar. Du väljer den bild du vill undersöka genom att vänsterklicka på den eller på dess namn.

Bildens olika delar kan du sedan släcka och tända precis som du själv vill med hjälp av olika rubriker och namlistor.

Framför rubrikerna och/eller namnlistorna finns det en ruta, som om den "bockas i" (klicka med vä. musknapp) aktiverar rubriken eller namnlistan. Innehåller en namnlista flera poster föregås den av ett pilhuvud (>). Du öppnar en namnlista genom att klicka på pilhuvudet. Pilhuvudet roterar då och pekar nedåt (v), och listan har vecklats ut. Överst och nederst i listan har du möjlighet att tända eller släcka alla listans namn. Observera att detta fungerar endast om listan tidigare har blivit aktiverad (rutan före listnamnet måste vara "ibockad").

Här finns två listtyper:

1/ listor i anslutning till hjärndissektionerna (fotografier). Här saknas rutor framför strukturnamnen. Pekar Du på ett namn i listan lyser motsvarande område/struktur upp (färgsätts) i fotot. Området/strukturen lyser också upp (färgsätts) när Du pekar på det i fotot och dess namn skrivs ut i den övre svarta listen. Musklickar Du på namnet i listan eller på den upplysta delen i fotot kommer det upp en faktaruta i vänsterspalten.
I samband med att man tar sig in i ett nytt steg visas samtliga markerade/färgade områden upp under ett ögonblick för att sedan försvinna. Detta är en programmeringseffekt och kan upplevas som störande, särskilt i Hjärndissektion 4:"Från toppen till botten". Vill man undvika denna störning gör man så, att man direkt och snabbt klickar (pilen uppe t.hö.) sig igenom presentationens alla steg och sedan i sista steget med hjälp av rubrikerna under "Alla steg", längst ner i vänsterspalten, klickar på "Steg 1" för att i lugn och ro ta sig igenom presentationen.

2/ listor i anslutning till de tecknade bilderna. Varje namn i listan föregås av en bockningsbar ruta. Bockar du av rutan försvinner strukturen/färgen i bilden, bockar du för i rutan framträder strukturen. Pekar du på en färgad struktur i bilden så visas dess namn överst i bildrutans svarta fält.

Genom att klicka på ett namn i listan eller på del i bilden kommer det upp en aktuell faktaruta. Du kan när som helst gå tillbaka till bildlistan och välja en ny bild.

Du flyttar på bilden i det stora skärmfältet genom att klicka (vänstra musknappen) på pilarna i pilkorset som ligger uppe i den svarta listen.
Du kan också placera pekaren någonstans i det stora skärmfältet, trycka in Alt-tangenten (pekaren ändras till en hand) och hålla den intryckt medans Du flyttar pekaren runt med musen.


Du ändrar på förstoringen genom att klicka på förstoringsglasen som ligger uppe i den svarta listen. Plus = öka. Fyrkant = standard.
Du kan också ändra förstoringen (nu i stora steg) genom att högerklicka i det stora skärmfältet och sedan klicka på "Zoom in" (öka) eller "Zoom out" (minska) i den meny som kommer upp i det stora bildfältet
En tredje variant är att placera pekaren någonstans i det stora skärmfältet, hålla in Ctrl-tangenten (pekaren förvandlas till ett förstoringsglas med + i sig) och samtidigt klicka med vä. musknapp. Vill Du i stället förminska skall Ctrl- och Shift-tangenterna samtidigt vara intryckta (- i förstoringsglaset).== 3-dimensionella bilder ==
Här visas som första bild i det stora skärmfältet hela hjärnan med genomskinlig bark.

Det smalare vänstra skärmfältet visar en serie olika hjärnpartier - utsnitt från den första bilden. Här väljer Du det hjärnparti Du vill undersöka genom att klicka på motsvarande bild!

Placera muspekaren/cursorn någonstans i det svarta området utanför själva den färgade/skuggade hjärndelen.
Tryck in den vä. musknappen och håll den intryckt medan Du rätt långsamt flytter pekaren upp-och-ner eller fram-och-tillbaka på skärmen. Om du stannar upp med pekaren men fortfarande håller vä.knappen intryckr så fortätter hjärnan att rotera med den hasighet den hade då Du stannade upp.
Högerklickar Du i bilden kommer det upp en meny där Du bl.a. kan välja rotationshastighet (speed), antalet bildrutor per tidsenhet (preferences; frame rate) och, inte att förglömma, välja utgångsläge för rotationen (viewpoints). Viewpoints-funktionen fungerar inte i "förstabilden" men annars.
Det blir riktigt bra med låg "speed" och hög "frame rate" om man rör pekaren riktigt snabbt och sen tvärstannar. Maximal "speed" är inte dåligt det heller!
Menyns "Help" > "Users guide" ger en uttömmande bruksanvisning på engelska.
Experimentera!!

Placeras pekaren i bilden kommer det upp ett namn och klickar Du på det visas motsvarande faktaruta i vä.spalten.

Hjärnmodellen bygger på tre stycken seriesnittade avfotograferade och datorrekonstruerade människohjärnor.

== Uppslagsverk ==
Här kan du söka information direkt med hjälp av det efterfrågade begreppets första bokstav (registret). Eller så skriver du in begreppsnamnet i sökrutan och trycker ner "enter/return-tangenten" på tangentbordet.
Till informationstexten är (valfritt) kopplade en serie miniatyrbilder av hjärnan (till höger på skärmen). Om det efterfrågade begreppet motsvaras av en hjärndel så blir denna - ibland - markerad i miniatyrbilderna (funktionen är under utveckling).

Svartmarkerade namn i registret saknar, än så länge, beskrivning.
...