Uppslagsverket

M

Medicinsk-teknisk namnsättning

Nu visas alla hjärndelar med sina medicinsk-tekniska namn.

Om du befinner dig i en interaktiv bild börjar de nya namnen att gälla från och med att du byter steg.
...