Uppslagsverket

S

Svensk namnsättning

Nu visas alla hjärndelar med sina svenska namn.

Om du befinner dig i en interaktiv bild börjar de nya namnen att gälla från och med att du byter steg.
...