Uppslagsverket

C

Cortical kolumn

Nervcellerna i den större delen av hjärnbarken är radiellt organiserade i staplar, mikrokolumner, som sträcker sig, likt regndroppsstråk på en fönsterruta, från ytan ner till den vita substansen. En mikrokolumn består, vanligtvis, av ett knappt hundratal på varandra staplade nervcellkroppar.

Mikrokolumnens roll som ett slags fuktionell enhet i hjärnbarken diskuteras numera intensivt. Det finns goda skäl att anta att 25 - 75 mikrokolumner som ligger intill varandra bildar en funktionell enhet, ett slags verksamhetsmodul. Sådana tänkta funktionella enheter kallas i litteraturen för "corticala kolumner".

Hjärnbarken skulle då bestå av kanske 5-10 miljoner sådana cortikala kolumner var och en att likna vid en mycket avancerad dator, inkopplad i ett "hjärnans internet" av oerhörd komplexitet.
...