Uppslagsverket

L

Lillhjärnstonsillen

Tonsilla cerebelli

Del av lilla hjärnan, en sådan del på höger och en på vänster sida, som är relativt rörlig och belägen omedelbart ovanför det stora nackhålet (foramen magnum).

I samband med en tryckökning inne i skallhålan är risken stor att lillhjärnstonsillerna trycks ut genom nackhålet och pressar ihop förlängda märgen. En "foramen magnum inklämning" har då inträffat!! Tillståndet är direkt livshotande, oftast med dödlig utgång.
...