Uppslagsverket

S

Synhögens bakre pol

Pulvinar thalami

Tillhör den övre/dorsala gruppen thalamuskärnor.

Detta är synhögens (thalamus) utskjutande och fint rundade bakdel. Yttre knäkroppen, där synbanan slutar, ligger på pulvinars undersida. Pulvinar står i förbindelse med synbanan och har stor betydelse för hjärnans hantering av synintryck.

Det latinska ordet "pulvinar" betyder offerkudde och avser den dyrbara kudde på vilken man, i hemmet, placerade sina offergåvor till gudarna.
...