Uppslagsverket

B

Blodkärlsflätans glomusregion

Glomusregionen

Den del av sidoventrikelns blodkärlsfläta som kröker sig runt synhögens (thalamus) bakre pol. Med stigande ålder ofta säte för Psammomakroppar.
...