Uppslagsverket

P

Psammomakropp

Calcospherit

Förkalkning i blodkärlsflätan, Sandsvulst

Dessa uppstår under åldrandet i sidoventrikelns blodkärlsfläta. De består av hopklumpade förkalkade blodkärlsknutor. Psammomakroppar förekommer oftast i den del (glomusregionen) av sidoventrikelns kärlfläta där denna kröker sig runt synhögens (thalamus) bakre pol (pulvinar thalami). Kalkinlagringen gör att området blir synligt i en röntgenbild och kan då användas som riktmärke.
...