Uppslagsverket

M

Mellersta skallgropen

Fossa cranii media

Skallgrop, mellersta

Mellersta skallgropen bildas av de stora kilbensvingarna och tinningbenets lockliknande del samt ovansidan av dess klippbensdel. I mitten av mellersta skallgropen är den turkiska sadeln med hypofysen belägen.
Hjärnans tinninglober vilar i den mellersta skallgropen.
...